top of page

MANIFEST

God arkitektur, der er langtidsholdbar og fremtidssikret

Vores førsteprioritet som tegnestue er at skabe god arkitektur, der er designet til at holde. Ser man på nogle af de ældste bevaringsværdige bygninger, der står i dag, står de, fordi de har en arkitektonisk, æstetisk og håndværksmæssig kvalitet. Vi mener, at det er vores ansvar som arkitekter og designere at skabe med omhu for ikke kun vores generationer, men de flere fremtidige generationer. Det kræver, at vi er yderst kritiske og ydmyge over for den verden, vi placerer os i. Vi arbejder derfor med bæredygtighed ud fra et holistisk perspektiv, som omfatter både det pragmatiske, funktionelle såvel som det æstetiske og sanselige. For at et hus skal være bæredygtigt, skal det være et hus, du føler dig godt tilpas i, som du gerne vil beholde og passe på. Det gør vi blandt andet ved at lave sunde huse bygget på bæredygtige byggeprincipper, materialer og gennemtænkte løsninger for funktionalitet, rummelighed og lysindfald.

Fleksibilitet

Et hjem er dynamisk og ændrer sig i takt med, at et menneskeliv ændrer sig. Fremtidens boliger skal være fleksible og robuste. Med det mener vi, at hjemmet kan ændre sig efter livets skiftende behov. Derfor er det essentielt at gennemtænke et design, der tillader at fjerne, udvide og tilføje efter livets skiftende behov. Overvejelser om samlinger og materialer gør det nemmere at ændre bygningens rum- og planløsninger, som tillader fleksibilitet.

Byggematerialer lavet af naturen - CO2 Regnestykket

Energikrisen fik byggebranchen til at fokusere på at bygge lavenergihuse, der ikke skal bruge meget energi til at opvarme og drifte bygninger. Der har dog været alt for lidt fokus på energi og CO2, der bruges til at producere byggematerialer. Ved at bruge byggematerialer fremstillet af fotosyntese og natur kan vi komme væk fra materialer med tunge miljøaftryk, og i stedet bruge materialer, der kan lagre CO2. Det er materialer som træ, træfiber, halm, papiruld, ålegræs og meget mere. Vores byggeri vil dermed bli CO2-negativ. Det vil sige, at i stedet for blot at begrænse udledningen, bidrager CO2-negativt byggeri aktivt til at reducere CO2-udledningerne forbundet med opførelse.

Hvorfor bygge med træ

Vores byg tar udgangspunkt i træ, hvorfor?

1. Træer fjerner CO2 fra luften og lagrer det, indtil træet bliver nedbrudt eller bliver brændt.

2. Træ som byggemateriale skaber grobund for godt håndværk. Håndværkerens tilstedeværelse og glæde ved byggeriet kan tydeligt aflæses, når man bygger med træ. Træ er et vidunderligt materiale at arbejde med, og vi håber, det kan være med til at bringe passion og stolthed tilbage i håndværket.

3. Træ er rart at bo i, gir et godt indeklima, det er smukt at se på, rart at røre ved, giver god akustik, dufter skønt og er hygiejnisk

Vi arbejder derudover med biogene materialer som ler, halm, ålegræs, papiruld, hør og hamp.

Byggematerialer, der adskilles og genbruges

Fremtidens boliger skal være cirkulære og skal ses som materialedepoter. I lighed med byggemarkedet kan man se på bygninger som et lager, hvor materialerne står, før det på et tidspunkt kan bruges andre steder til anden brug. Ved hjælp af god arkitektur og godt håndværk kan vi designe løsninger og konstruktionsprincipper, der gør det muligt at nemt pille materiale fra hinanden igen.

Sunde og åndbare huse

Vi har en stigende udfordring med sundhed i vores samfund; Astma, allergier og andre sygdomme er steget. Siden energikrisen har vi haft fokus på at bygge huse lufttætte for at spare energi. Løsningen på dette var at pakke huset ind i plastik. Det har ført til huse, der ikke kan transportere fugt gennem byggeriet og dermed skabt store udfordringer med hensyn til skimmelsvamp og dårligt indeklima. Vi ønsker at lave åndbare / diffusionsåbne huse, der holder lige så godt på varmen, men kan transportere fugt gennem konstruktionen. Vi arbejder derfor udelukkende med naturmaterialer som f.eks lerpuds af dets gode egenskaber for et godt indeklima. Læs mere her: https://bygsundt.dk/shop/6-lerpuds/

Hvorfor bo småt?

De hårde fakta:

Over 40 % af vores energiforbrug og CO2-udledning kommer fra at bygge og drive vores hjem. Derudover kommer en tredjedel af vores affald fra byggeri. Gennemsnitsstørrelsen på en dansk bolig er blevet større og større og er i dag 112,5 m2 og fritliggende/stuehuse er i gennemsnit 153,0 m2. Undersøgelser viser også, at vi kun bruger 60 % af vores hjem.

I stenalderen havde per person 30 ejendele. I dag har vi i gennemsnit 30 000  ejendele. Vi ønsker at vores boliger skal opfordre til sundt forbrug, med rum til de ting der gir os mening og livskvalitet.

 

Derudover er disse store boliger tæt knyttet til større realkreditlån, hvilket betyder, at vi står i gæld for livet. Det har fået os til at bruge mere tid på arbejdet og mindre tid med familie og nære relationer. Stressforeningen oplyser, at 430.000 danskere (10-12%) hver dag oplever symptomer på svær stress. Mange har derfor et ønske om at skalere ned til et nemmere og enklere liv med tid til de nære værdier, mere ro og balance på både den økonomiske, familiemæssige og arbejdsmæssige front.

 

At bo småt behøver derfor ikke at gå på kompromis med livskvalitet, komfort og velvære, tværtimod. det kan give større økonomisk overskud at leve et enklere liv, med mere tid.

Bo småt - Bo godt

Vi tror på, at god og gennemtænkt arkitektur bliver essentiel, når man bor småt. Et godt hus har funktionelle og velindrettet rum uden at føles klaustrofobisk, med gode lysindfald, udkikk og rummelighed, men stadig bevarer en følelse af privatliv og tryghed.

Kontekst og natur

Forståelse og ydmyghed for kontekst er afgørende. Vores bygninger er ikke isolerede objekter, men en del af den kontekst, de står i. Vi vil arbejde med å forstå, samt tilpasse omliggende byggede landskab, den historiske tradition, og naturen. Permakulturdesign hjælper med at informere vores designproces.

Byg på traditioner - Forny og udfordre

Vi vil bygge videre på en rig tradition for byggeskik med naturlige materialer. Samtidig vil vi forny og udfordre nye byggeprincipper. Vi kan for eksempel bygge videre på viden om træets evne til træk, tryk eller bøjning, men med ny teknologi og parametrisk design skabe innovative former som bruger mindst muligt materiale

bottom of page